streda 16. mája 2012

Výhľady do okolia

Od Svoradovej jaskyne sme stúpali ďalej do kopca, až kým sme sa dostali na jeho vrchol. Územie, ktorým sme išli, je vyhlásené za prírodnú rezerváciu s názvom Zoborská lesostep. Jej vrchol tvorí v podstate lúka, na ktorej nie sú žiadne stromy, je porastená trávou a rôznymi suchomilnými rastlinami. Keďže bolo v sobotu celkom pekné počasie, mali sme odtiaľ výhľad do širokého okolia. Keď som si dala objektív môjho fotoaparátu na maximum, v diaľke som videla teplárenské komíny a vežiaky v Topoľčanoch. Tu sme si na chvíľu sadli do trávy, aby sme sa trošku občerstvili a nabrali sily, ktoré sme potrebovali na pokračovanie našej túry.
 Cestou som fotila rastliny, ktoré rástli po oboch stranách chodníka.Ďalším cieľom našej prechádzky bol vrch s rádiovým a televíznym vysielačom, ktorý som do toho dňa volala Zobor a on to Zobor vôbec nie je.


Pokračovanie nabudúce.