streda, 16. mája 2012

Výhľady do okolia

Od Svoradovej jaskyne sme stúpali ďalej do kopca, až kým sme sa dostali na jeho vrchol. Územie, ktorým sme išli, je vyhlásené za prírodnú rezerváciu s názvom Zoborská lesostep. Jej vrchol tvorí v podstate lúka, na ktorej nie sú žiadne stromy, je porastená trávou a rôznymi suchomilnými rastlinami. Keďže bolo v sobotu celkom pekné počasie, mali sme odtiaľ výhľad do širokého okolia. Keď som si dala objektív môjho fotoaparátu na maximum, v diaľke som videla teplárenské komíny a vežiaky v Topoľčanoch. Tu sme si na chvíľu sadli do trávy, aby sme sa trošku občerstvili a nabrali sily, ktoré sme potrebovali na pokračovanie našej túry.




 



Cestou som fotila rastliny, ktoré rástli po oboch stranách chodníka.



Ďalším cieľom našej prechádzky bol vrch s rádiovým a televíznym vysielačom, ktorý som do toho dňa volala Zobor a on to Zobor vôbec nie je.


Pokračovanie nabudúce.