streda 5. októbra 2011

Kalvária

Aj keď žijem v tomto meste už pekných pár liet, sú v ňom ešte mnohé miesta, ktoré nepoznám, ktoré som nikdy nenavštívila. Jedným takým miestom bola dlho aj Kalvária na Hlbokej ceste. Sú to asi len tri roky dozadu, čo ma tam priateľka prvý raz vzala na prechádzku. Od toho dňa som tam bola ešte dvakrát. Vlani to bolo začiatkom novembra, v čase najkrajšej jesene a naposledy som tam bola včera. No ani po týchto troch návštevách toto miesto ešte dôkladne nepoznám.

Ulicou, ktorá sa volá Hlboká cesta, sa po trošku náročnom stúpaní dostaneme na Kalváriu. Miesto, kde je Lurdská jaskyňa, bolo kedysi na okraji mesta. Kopec, porastený hlavne gaštanmi. Až po roku 1713, kedy postihla mesto morová nákaza, odišli niektoré rodiny z mesta na tieto miesta, aby tu v núdzových domčekoch zachránili svoje rodiny od vymretia. Takto sa sem s rodinou utiahol aj bratislavský mešťan Ján Lauerman.  On tu dal na znak vďaky, že jeho rodina prežila,  postaviť dve kaplnky. Jedna bola zasvätená sv. Petrovi a druhá Panne Márii.  Veriaci sa sem dodnes chodia modliť a prosiť, na znak vďaky sem za dlhé roky pribudli mnohé ďakovné tabuľky. 

Nepodarilo sa mi odfotiť zblízka sochu Panny Márie. Počas mojich dvoch návštev s fotoaparátom tam boli stále nejakí ľudia. Takže fotografie sú len z diaľky.


Namiesto druhej kaplnky sa postupným prestavovaním až úplným zbúraním postavil nový kostol. Ten sa začal stavať na jej mieste počas rokov druhej svetovej vojny. Tesne pred koncom vojny bola pod strechou  hrubá stavba kostola.  Zmenou politických pomerov po vojne a aj kvôli nedostatku peňazí, sa so stavbou nepokračovalo. Kostol bol dokončený až v roku 1948. Veža nového kostola sa čnela do výšky 50 metrov.Dnes by ste vežu hľadali márne. Kostol ju už nemá. K tomu došlo pri stavbe monumentu Slavín. Vtedajšie politické kruhy rozhodli, že výšku Slavína nebude nič prevyšovať. Preto mala byť veža kostola znížená na 25 metrov, no nakoniec bola zbúraná úplne. Toto je fakt, ktorý som doteraz vôbec nevedela.

Fotogaléria obrázkov z mojich dvoch návštev Kalvárie: