piatok 28. októbra 2011

Preddušičková atmosféra

Rok sa stretol s rokom a ja som sa rovnako ako vlani vybrala na návštevu mesta, v ktorom je pochovaný môj otec. Na prelome mesiacov október a november si pripomíname našich blízkych zosnulých. Väčšinou si návštevu cintorínov vybavia ľudia počas víkendu, no ja musím byť v nedeľu doma, pretože v pondelok ráno idem na kontrolné odbery k jednému odbornému lekárovi a k odberom krvi musím priniesť 24-hodinový materiál, kvôli čomu sa nemôžem veľmi vzďaľovať od domu.

Preto som si na návštevu cintorína vybrala už tento týždeň. Keď som odchádzala zo sychravej Bratislavy, ani mi nenapadlo, že už cestou do miesta môjho cieľa bude spoza zamračenej oblohy vykúkať slnko a že v dňoch, ktoré strávim v tomto meste, bude celkom pekné slnečné počasie.