utorok 28. februára 2012

Domy v meste - Wernerov dom


Dom, o ktorom chcem dnes písať, som si všimla vďaka tomu, že je to jeden z mála (možno aj jediný) v našom meste, ktorý má do ulice, či námestia iba tri okná. Na takéto domy ma upozornili moji známi, keď som ich bola navštíviť v rakúskom Linci. Domy s tromi oknami sa tam vraj stavali preto, aby ich majitelia nemuseli za ne platiť dane. Stavali sa v období, kedy boli domy do šírky približne 6,28 m od platenia daní oslobodené. Všímam si dosť domy v našom meste, ale o žiadnom inom s tromi oknami zatiaľ neviem a nezistila som ani to, či to bol práve ten istý dôvod, prečo má aj tento dom na fasáde len tri okná na každom poschodí. Výnimku tvorí len najvyššie podlažie, kde bolo každé okno nahradené dvomi užšími.

Tento dom stojí na Hviezdoslavovom námestí a bol postavený v rokoch 1902 - 1903. Patril Jánovi Wernerovi, ktorý bol majiteľom továrne na výrobu klavírov a pianín. Projektantom domu bol Ferdinand Kittler. Prízemie a mezanín domu boli určené výstavným  a predajným priestorom firmy a horné poschodia slúžili na bývanie majiteľa domu a jeho podnájomníkov.Dnes dom značne chátra. Priestory na prízemí vyzerajú momentálne tak, ako keby neboli vôbec využívané. Budova je síce v registri  nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ale to je asi všetko, čo s ňou naša spoločnosť dokázala urobiť. Dočítala som sa, že potomkovia pôvodných majiteľov tento dom v rámci reštitúcií nedostali. 
Dom je viditeľný hlavne v období, kedy zhodia stromy, ktoré stoja pred ním, listy. V lete si ho všimnete ťažšie.