štvrtok 15. apríla 2010

Kaplnka v Petržalke

Už som v niektorom inom článku na tomto blogu písala, že v Petržalke bývam 32 rokov. Za toto obdobie som ju postupne spoznávala, hoci netvrdím, že poznám všetky jej zákutia. Aj v betónovom meste, či v králikárni, ako ju nazval jeden bývalý federálny činiteľ, sa dajú nájsť zaujímavé miesta.

Pozostatok starej Petržalky zostal aj neďaleko nášho domu, v lesoparku blízko dostihovej dráhy. Je to kaplnka približne z roku 1909. Z prameňov z literatúry V. Obuchová, Kaplnka pri dostihovej dráhe v Petržalke sa dá dozvedieť nasledovné:


"V roku 1809 počas veľkej povodni vraj na tomto mieste bol vyplavemý drevený kríž, ktorý postavili pri hájovni. Keď po čase spráchnivel, bol na jeho mieste vybudovaný v roku 1869 kamenný kríž, ktorého podoba je zachytená na pohľadnici okolo roku 1908. Pri ňom sa nachádzala jednoduchá drevená zvonica. Asi v roku 1909 Edmund Zandt postavil murovanú kaplnku v novogotickom štýle so zvonicou. Jej podobu zachytil fotograf na fotografii z roku 1930. Na kríži je nápis s textom – Na pamiatku roka 1809 od občanov Bratislavy, 1869. Kaplnka z hlavnej aj zadnej fasády je zachytená na  fotografiách z roku 1973, ktoré sa nachádzajú v oddelení dokumentácie MÚOP v Bratislave. Murovaný jednopodlažný objekt štvorcového pôdorysu, každá zo 4 strán má samostatnú striešku drevenej konštrukcie, na troch stranách sú do dvoch tretín akoby oporné piliere s kruhovým oknom a so šikmou strieškou, z jednej strany je kaplnka otvorená lomeným oblúkom. Na vrchu, kde sa spájajú 4 striešky sa týči zvonica drevenej konštrukcie so špicatou strieškou."